ถ่านหินเป็นวิธีเดียวที่จะจัดการกับความขาดแคลนพลังงานในประเทศกำลังพัฒนาหรือไม่?

ถ่านหินเป็นวิธีเดียวที่จะจัดการกับความขาดแคลนพลังงานในประเทศกำลังพัฒนาหรือไม่?

ประชากรจำนวนมากในประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะในแอฟริกา อาศัยแหล่งพลังงานชีวมวลแบบดั้งเดิมที่ก่อให้เกิดปัญหา เช่น การตัดไม้ทำลายป่าอย่างรุนแรงและมลพิษคาร์บอน ยิ่งไปกว่านั้น ประชาชนจำนวนมากในประเทศเหล่านี้เผชิญกับไฟฟ้าดับมากถึง 20 ชั่วโมงต่อวัน เห็นได้ชัดว่าจำเป็นต้องมีแหล่งพลังงานที่ประหยัดและยั่งยืนสำหรับประชากรที่ขาดแคลน ถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานที่มีราคาค่อนข้างถูก อุดมสมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับ แต่ก็เป็นแหล่งมลพิษคาร์บอนที่สำคัญเช่นกัน 

ดังนั้นการโต้เถียงว่าการเผาไหม้ถ่านหินสามารถยุติความยากจน

ด้านพลังงานในทศวรรษหน้าได้หรือไม่ ในอดีต ถ่านหินมีส่วนสำคัญในการผสมผสานพลังงานของประเทศกำลังพัฒนา แต่ถูกโจมตีเนื่องจากการปล่อยก๊าซ ซึ่งรวมถึงซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนตรัสออกไซด์ และคาร์บอนไดออกไซด์

ท่ามกลางการเรียกร้องให้ใช้เทคโนโลยีสะอาดและมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า ผู้ผลิตและผู้บริโภคถ่านหินรายใหญ่ที่สุดของโลกได้เริ่มดำเนินการตามแนวทางแบบไดนามิกเพื่อบรรลุประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความยั่งยืน และต่อสู้กับการปล่อยก๊าซคาร์บอน ความคิดริเริ่มของจีนในการส่งเสริมการใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน การลดการใช้ถ่านหินที่มีขี้เถ้าสูงและกลับมาใช้อัตราภาษีนำเข้าถ่านหินอีกครั้งได้ปรับโฉมภูมิทัศน์การผสมผสานพลังงานทั่วโลก

ในทำนองเดียวกัน ประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ รวมถึงอินเดียกำลังเปลี่ยนส่วนผสมของพลังงานโดยเปลี่ยนการมุ่งเน้นไปที่พลังงานหมุนเวียนเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากถ่านหิน แม้ว่ากว่า50% ของการผลิตไฟฟ้าใหม่ของอินเดียคาดว่าจะมาจากพลังงานหมุนเวียน แต่ประเทศยังคงต้องพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น

ธนาคารโลกได้ระงับการให้ทุนสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินใหม่ชั่วคราวแล้ว ยกเว้นกรณีพิเศษ โดยทิ้งเครื่องหมายคำถามว่าถ่านหินเป็นวิธีการรักษาความยากจนด้านพลังงานทั่วโลก

แต่อุปสงค์ถ่านหินของโลกที่ชะลอตัวลงนั้นส่วนหนึ่งเป็นผลจากโครงสร้างของจีนที่เปลี่ยนจากการก่อสร้างและการผลิตที่นำโดยการส่งออก ซึ่งทำให้ราคาถ่านหินลดลงอย่างมาก ส่งผลให้รายได้ของประเทศผู้ส่งออกหลายประเทศลดลง และการล่มสลายของราคาส่งผลให้ธุรกิจเหมืองหลายแห่งต้องปิดตัวลงเนื่องจากบริษัทไม่สามารถกู้คืนต้นทุนการผลิตได้

ถึงกระนั้น ประเทศกำลังพัฒนาที่ยากจนด้านพลังงานก็ต้องการถ่าน

หินเป็นทรัพยากรราคาถูกและหาได้ง่ายเพื่อผลิตไฟฟ้าให้กับประชากรที่เพิ่มขึ้น เว้นแต่พวกเขาจะหาวิธีทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ด้วยแหล่งพลังงานหมุนเวียนทางเลือก

แนวโน้มในปัจจุบันและอนาคต

ประเทศกำลังพัฒนาหลายแห่งกำลังประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าอย่างมากและกำลังขยายกำลังการผลิตพลังงาน สถานการณ์นี้มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อจำนวนประชากรโลกเพิ่มขึ้น ภายในสิ้นปี 2573 ประเทศกำลังพัฒนาจะต้องใช้ไฟฟ้าประมาณ950 เทราวัตต์-ชั่วโมงเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานของตน

พิจารณาอินเดียซึ่งมีประชากรมากเป็นอันดับสองของโลก มีสัดส่วนเพียง 6% ของการใช้พลังงานทั่วโลก และมี คน 240 ล้านคนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ด้วยจำนวนชาวอินเดียอีก315 ล้านคนที่คาดว่าจะย้ายไปอยู่ในเขตเมืองในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า ความต้องการพลังงานของประเทศมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ปากีสถานที่อยู่ใกล้เคียงกำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานร้ายแรงและผู้คนจำนวนมากในประเทศนั้นใช้เวลามากกว่า 12 ชั่วโมงต่อวันโดยไม่มีไฟฟ้าใช้ ระเบียงเศรษฐกิจปาก-จีนแห่งใหม่ได้สร้างโอกาสให้ประเทศใช้ถ่านหินสำรองของธาร์เพื่อผลิตไฟฟ้า 6,600 เมกะวัตต์ (MW) โดยขยายกำลังผลิตติดตั้ง24,829 เมกะวัตต์ขึ้น 25%

ตามสถิติทั่วโลกถ่านหินมีส่วนใน 39% ของพลังงานผสมของโลกในปี 2014 สมาคมถ่านหินโลกอ้างว่าประมาณ 1 พันล้านคนทั่วโลกได้รับไฟฟ้าจากการผลิตพลังงานจากถ่านหิน และอุตสาหกรรมนี้ได้สร้างงาน 7 ล้านตำแหน่งทั่วโลก

ประเทศกำลังพัฒนาหลายแห่ง รวมทั้งจีนและอินเดีย กำลังเชื่อมต่อผู้อยู่อาศัยหลายล้านคนกับระบบไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหิน ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา จีนสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับครัวเรือนได้ประมาณ700 ล้านครัวเรือนผ่านการผลิตพลังงานจากถ่านหิน

อินเดียยังคงตอบสนองความต้องการพลังงานส่วนใหญ่จากการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน และเป็นหนึ่งในสามผู้นำเข้าถ่านหินรายใหญ่ที่สุดของโลกในปี 2558

อนาคตของพลังงานถ่านหิน

ความยากจนด้านพลังงานเป็นวิกฤตการณ์ที่สำคัญของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การผสมผสานพลังงานที่สมดุลกับความปลอดภัยทางกายภาพระดับสูง อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ และแนวโน้มการจัดหาที่ยั่งยืนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบรรเทาความยากจนและความมั่นคงด้านพลังงาน

แต่เมื่อต้องเผชิญกับแหล่งพลังงานทางเลือกที่แข่งขันกัน บทบาทของอุตสาหกรรมถ่านหินในการบรรเทาความยากจนด้านพลังงานกลับมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น

ในขณะที่แหล่งพลังงานหมุนเวียนยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและเผชิญกับความไม่แน่นอนหลายประการ ประเทศกำลังพัฒนายังมีหนทางอีกยาวไกลก่อนที่จะสามารถละทิ้งแหล่งพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลโดยสิ้นเชิง แท้จริงแล้ว ประเทศเหล่านี้จำเป็นต้องมีการปฏิรูปโครงสร้างที่สำคัญและเงินลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงในภาคพลังงานหมุนเวียน หากบรรลุเป้าหมายสองประการคือการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและการขจัดความยากจนด้านพลังงาน

Credit : เว็บสล็อต